• BG

Визия - мисия – цели

ВИЗИЯ

Да заема водеща позиция, да влага страст за модернизации и иновации, да играе главна роля в развитието.

МИСИЯ

Осигуряване на гъвкави, качествено завършени и иновативни решения за продукти и услуги чрез разработване и създаване на партньорства с доставчици, които отговарят на строгите критерии за избор и чрез безпроблемната си работа чрез сертифицирани процеси, които осигуряват добавена стойност за клиентите и изграждат доверителни взаимоотношения.

ЦЕЛИ

Целите й, отразяващи основните й ценности, посочват начина, по който желае да действа и сътрудничи, за да изпълни своята мисия.

1. Да отговори на нуждите на пазара и да го задоволи с пълен набор от продукти с висока добавена стойност, ориентирани към иновации и най-добро съотношение качество-цена.

2. Да избира партньорство с водещи чуждестранни фирми, които отговарят на бизнес етиката, висококачествено производство, най-съвременни технологии и иновативен дизайн.

3. Да бъде в челните редици на развитието на пазара, правейки разликата.

4. Да осигурява непрекъсната подкрепа на клиентите си, като постига високи нива на качество във всяка задача, която й се поверява и услугата, която предлага.

5. Да се ангажира и спазва политиката на корпоративната етика и я интегрира в процеса на вземане на решения.

6. Да изпълнява последователно своите обещания и да изгражда дългосрочни партньорства и взаимоотношения със своите клиенти, като разпознава техните нужди, представяйки патос, етос и надеждност.

7. Да си сътрудничи и да третира справедливо доставчиците си във взаимна изгода, като признава специфичните им характеристики, показвайки професионализъм, честност, справедливост и уважение към ценностите им.

8. С уважение към историята си да допринесе за цялостното подобряване и развитие на отрасъла и околната среда, действайки отговорно.

9.Да осигурява работна среда на справедливо заплащане и равни възможности, насочено към личното и професионално развитие на хората.

10. Да създава отворени комуникационни връзки между служителите, насърчаване на сътрудничеството и работа в екип.