• BG

Политика на качеството

Политиката по качеството на компанията има за цел да предлага иновативни, качествени продукти и услуги и най-доброто обслужване на своите клиенти, за да отговори на пълните нужди и максимално им удовлетворяване.
По-специално, индивидуалните цели на политиката за качество на компанията по отношение на търговията и обслужването и сервиза на кафе машини и барово оборудване са:

 • Да се стреми към непрекъснато усъвършенстване и предоставяне на услуги и продукти, които отговарят на изискванията на своите клиенти.
 • Да следва определените процедури и високи стандарти във всяка дейност, за да осигури своевременно и ефективно обслужване.
 • Да предлага незабавни и ефективни, модерни и цялостни решения и надеждна техническа поддръжка за създаване стойност на клиентите.
 • Да проследява развитието на своята индустрия с цел ефективно да информира своите клиенти и да им предоставя непрекъснато модернизирани продукти и услуги.
 • Редовно да записва оплаквания, забележки и събития, свързани с функционирането и с предлагани услуги и да извършва необходимите подобрения.
 • Да осъществява и поддържа тесни контакти с клиентите си, за да осигурява постоянно актуализиране на техните нужди.
 • Да търгува с продукти, отговарящи на определени изисквания и критерии, поставени от компанията и отговарящи на стандартите, регламентите, съответните правни и регулаторни изисквания и са подходящи и безопасни за тяхното предназначение.
 • Да информира, обучава и мотивира служителите да участват активно в прилагането на най-добрите практики с цел непрекъснато подобряване на качеството и личните си постижения.
 • Да предоставя и разпределя необходимите човешки, материални и финансови ресурси за внедряване на системи за управление на качеството.
 • Да използва надеждни, висококачествени и щадящи околната среда материали в техническите процедури за ремонт.
 • Да изпълнява конструктивните инструкции и спецификации при поддръжка и ремонт на продуктите.